Ons vormingsaanbod

Een ervaringskenniscentrum
PSC Open Huis is naast een vereniging met o.a. vrijetijdsactiviteiten ook een ervaringskenniscentrum. We stimuleren de deelnemers van onze activiteiten om hun ervaringskennis over armoede in te zetten op verschillende manieren. Zo ontstond er het Verzet‑je, een werkgroep die verschillende zaken rond armoede aanpakt. Met behulp van hun ervaringskennis, gecombineerd met professionele en wetenschappelijke kennis, slagen we er in ‘Armoede’ en de daaruit vloeiende thema’s op een onderbouwde, meer tastbare en bruikbare manier naar buiten te brengen. Deze aanpak en visie hebben geleid tot een mooi vormingsaanbod dat bijdraagt aan armoedebestrijding.
Steeds op maat
Hieronder vind je een greep uit ons aanbod. Wij werken echter steeds op maat. Op basis van jouw vraag, passen wij de vorming aan. Denk maar aan de duur van de vorming, de keuze van de methodiek en welke inhoud het meeste aandacht vraagt. Hierbij zoeken we telkens een evenwicht tussen de kennis/ervaring die jij zoekt en wat wij vanuit onze ervaring nodig vinden om aan te bieden.
Tot slot kan je steeds rekenen op de aanwezigheid van ervaringsdeskundigen. Hun verhalen en ondervindingen worden steevast als een meerwaarde ervaren.
Wil je met ons samenwerken?
Neem gerust contact met ons op zodat we samen jouw specifieke vraag kunnen bekijken.
Gegevens van Bart: bart.vaneeckhoven@psc-antwerpen.be of +32 498 16 39 62.
 • Mogelijke thema's
  • Armoede
   • Wat is armoede?
   • Hoe kan je ervaringskennis inzetten?
   • Hoe kan je aan armoedebestrijding doen?
  • Eenzaamheid
   • Wat is eenzaamheid en welke gevolgen en oorzaken heeft het?
   • Wat hebben eenzaamheid en armoede met elkaar te maken?
   • Hoe kan je best omgaan met eenzaamheid (als vrijwilliger / dienst / organisatie / beleidsmaker)?
 • Mogelijke methodieken (per thema)
  • Armoede
   • vorming
   • lezing
   • samenwerkingstrajecten op maat
  • Eenzaamheid
   • vorming
   • lezing
   • expo + nabespreking (sensibilisering)
   • intervisie
   • beleidsaanbevelingen
Ken je ons
Dossier Eenzaamheid al?

Je vindt het hier.
Foto lezing door Evelyne

Lezing

foto vorming

Vorming

foto samenwerkingstraject

Samenwerkingstraject

Foto kaartjes nabespreking expo

Nabespreking expo

Armoedeweb - PSC Open Huis

Armoedeweb - PSC Open Huis