Eerstelijnszones Antwerpen

"Praat niet over ons, praat met ons!"
De netwerkorganisatie Eerstelijnszone Antwerpen (ELZA) streeft naar kwaliteitsvolle en toegankelijke zorg en ondersteuning voor alle inwoners. Bij de ontwikkeling van goede zorg en ondersteuning, is het belangrijk te luisteren naar wat de personen met een zorg- en ondersteuningsnood (PZON) zelf aangeven nodig te hebben. "Praat niet óver ons, praat mét ons." Daarom zijn de ELZA het engagement aangegaan om de stem van de mensen waarvoor zij zich inzetten mee te laten gelden in het uitwerken van hun plannen en projecten.
Zo ontstonden de kringgesprekken: gesprekken met specifieke doelgroepen over hun noden en bezorgdheden. Zowel ouderen, mensen in armoede, mensen met een chronische ziekte, mensen met een beperking als mantelzorgers worden gehoord. Vanuit wat zij aangeven, worden gerichte adviezen gehaald voor de ontwikkeling van de eerstelijnszone.
PSC Open Huis en ELZA werken samen
PSC Open Huis werkt ijverig aan mee aan het door de ELZA aangegane engagement, onder andere vanuit onze expertise op vlak van participatie, armoede en eenzaamheid. Bovendien stimuleren wij mensen met armoede-ervaring om hun stem te laten horen binnen de ELZA.
Meer info?
Wat is een eerstelijnszone? www.eerstelijnszone.be/wat-een-eerstelijnszone
Wat doen de ELZA? www.eerstelijnszone.be/wat-doen-wij-0
Wat zijn kringgesprekken en welke adviezen werden al geformuleerd? www.eerstelijnszone.be/kringgesprekken

Onze partner(s) bij dit project:
Logo Eerstelijnszones Antwerpen

Eerstelijnszones Antwerpen