Over het PSC Open Huis vzw

PSC Open Huis verenigt
PSC Open Huis is een, door de stad Antwerpen erkende, armoedevereniging waar mensen mét en zonder armoede-ervaring elkaar treffen. Je kan bij ons terecht voor een breed aanbod aan activiteiten zowel ‘binnenshuis’ als op verplaatsing. Daarnaast ben je bij PSC Open Huis ook welkom met een praktische vraag of simpelweg voor een gezellige babbel. Je kan er nieuwe mensen leren kennen of op verhaal komen in een ontspannen sfeer.
De meeste van onze activiteiten zijn gratis, soms betaal je een beperkte deelnameprijs. Lidgeld vragen we niet, iedereen is welkom! Voor sommige activiteiten moet je je wel inschrijven. Meer info over de activiteiten, hoeveel ze kosten en hoe en wanneer inschrijven, vind je hier.
PSC Open Huis doet aan armoedebestrijding
Maar PSC Open Huis doet meer dan enkel activiteiten organiseren. We zijn op verschillende manieren actief bezig met bestrijden van armoede en daaraan gelinkte thema’s zoals eenzaamheid. Hierbij vertrekken wij vanuit de ervaringskennis van onze deelnemers. We geloven er namelijk in dat diegenen die armoede zelf ervaren hebben, het beste kunnen mee nadenken over de bestrijding ervan. Met behulp van hun ondervindingen, gecombineerd met professionele en wetenschappelijke kennis, slagen we er in armoede en de daaruit vloeiende thema’s aan te kaarten en op een onderbouwde, meer tastbare en bruikbare manier naar buiten te brengen. Zo schreven we het Dossier Eenzaamheid, ontwierpen we in samenwerking met een studente journalistiek een expo over eenzaamheid, hebben we een vormingsaanbod ontwikkeld over armoede en eenzaamheid en zijn we verschillende samenwerkingen aangegaan in onze strijd tegen armoede.
Geschiedenis van PSC Open Huis
PSC Open Huis vzw is ontstaan vanuit het Protestants Sociaal Centrum (PSC) Antwerpen vzw. PSC Antwerpen werd reeds in 1979 opgericht door vijf protestantse kerken uit het Antwerpse. Het bestond in het begin uit een sociale dienst met voedselverdeling en een ontmoetingsgroep. Later zijn groepswerk en werken rond armoedebestrijding steeds belangrijker geworden. Omdat mensen toen al gewoon konden aansluiten bij de activiteiten, is de naam ‘Open Huis’ ontstaan. De deelwerking groeide uit en werd zo groot dat in 2006 uiteindelijk een nieuwe vzw werd opgericht, het PSC Open Huis vzw.
Al sinds eind jaren ’90 is er aansluiting gevonden bij APGA (nu STA-AN vzw) en later ook op Vlaams niveau bij het Vlaams Netwerk van Verenigingen Waar Armen het Woord nemen (nu Netwerk tegen Armoede).
Het PSC Open Huis is door de stad Antwerpen erkend als armoedevereniging en door de Vlaamse overheid erkend als ‘Vereniging waar mensen met armoede-ervaring het woord nemen’.

Over het PSC Antwerpen vzw

Het Protestants Sociaal Centrum (PSC) Antwerpen vzw is al meer dan 45 jaar een begrip in ’t Stad. Het PSC staat voor geen genoegen nemen met onrecht, voor initiatief onder protest, voor volgehouden menselijkheid. Het PSC is een warme beweging van en met mensen. Samen geloven dat het anders kan en daar ook naar handelen! Desnoods tegen de wind in. Vol kleur, goede moed en frisse ideeën. Het PSC is diep geworteld in de stad en altijd in beweging.
Sinds 1979 geeft het PSC steun aan mensen in nood. Ontstaan vanuit de bevlogenheid van enkele protestanten en ondertussen uitgegroeid tot een boom met vele takken en stekken, werkt het PSC met steun vanuit de overheid, kerken en liefdadigheidsinstellingen, en in samenwerking met goede partners en bondgenoten. Het PSC is een open organisatie van vrijwilligers en teamleden uit alle lagen van de bevolking, uit verschillende landen, culturen, religies en inspiratiebronnen, samen voor een betere wereld!
Uit het PSC ontstond, naast de Open Huis Volwassenenwerking, ook onze Open Huis Jongerenwerking en de bekende PSC Vluchtelingenwerking. Die laatste draagt ondertussen de naam Adviescentrum Migratie (ACM) en is een deelwerking geworden van CAW Antwerpen.
Meer info over het PSC Antwerpen vzw vind je hier.

Over het Netwerk tegen Armoede

Mensen in armoede centraal
PSC Open Huis vzw is door de Vlaamse overheid erkend als ‘Vereniging waar mensen met armoede-ervaring het woord nemen’ en maakt deel uit van het Netwerk tegen Armoede. In deze vereniging staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. Op basis van hun ervaringen en meningen, maken het Netwerk en de bij het Netwerk aangesloten verenigingen dossiers op over armoede en de daar bijhorende thema’s. Daarmee stappen ze naar de overheid, de betrokken diensten, het brede middenveld en het bedrijfsleven. Ook op juridisch vlak onderneemt het Netwerk tegen Armoede acties. Dit alles met het oog op armoedebestrijding.
Tot slot werkt het Netwerk tegen Armoede ook aan de verbetering van de beeldvorming rond mensen in armoede en probeert het vooroordelen weg te werken.
Vanuit de visie: ‘Gewoon mens mogen zijn!’
Het Netwerk tegen Armoede, en dus ook de aangesloten verenigingen, werken hierbij vanuit 6 criteria. Deze criteria zijn belangrijk in hun onderlinge samenhang en geven aan waarom armoedebestrijding niet kan zonder de participatie van mensen in armoede.
Daarnaast geeft de titel van de visietekst ‘Gewoon mens mogen zijn!’ weer wat we onder armoedebestrijding verstaan: het streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en in zijn waardigheid erkend wordt. In die zin hopen we dat deze visietekst mag inspireren, zowel voor iedereen die betrokken is bij onze vereniging als voor de buitenwereld.

Over STA-AN

Antwerpse samenwerking
Samen Tegen Armoede – Antwerps Netwerk (STA-AN) vzw stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen de Antwerpse ‘verenigingen waar armen het woord nemen’(vwawn) met het oog op het maximaliseren van hun doel. Door samenwerking met partners in de armoedebestrijding, vergroot het netwerk zijn draagvlak en slagkracht. STA-AN en de vijf verenigingen zijn een partner in het stedelijk beleid. Naast PSC Open Huis maken ook Recht-Op vzw, Centrum Kauwenberg vzw, Betonne Jeugd vzw en BZN Filet Divers deel uit van dit netwerk.
Missie van een vwawn
STA-AN verwoordt de missie van een vwawn als volgt: Een vereniging is veel meer dan een ontmoetingsplek voor mensen in armoede. Het is een expertisecentrum en sociale innovator die samen met mensen in armoede kennis opbouwt, en de verbinding maakt tussen authentieke verhalen en structurele uitsluitingsmechanismen, om drempels tot participatie weg te werken. De vwawn hebben iets unieks te bieden: ze bereiken en engageren mensen in armoede die vanuit hun authentieke ervaring deelnemen aan allerhande acties die bijdragen tot armoedebestrijding. Ze realiseren dit door:
  • Een ‘informele aanpak’, gelijkwaardig te werken en zo een veilige ruimte te scheppen,
  • een ‘enabling niche’ te creëren waar mensen op eigen tempo kunnen deelnemen en groeien,
  • zich actief in te zetten om vanuit individuele verhalen en ervaringen kennis op te bouwen over structurele/collectieve drempels tot participatie. De vwawn zetten zich in om deze drempels weg te werken.