Dossier Eenzaamheid

Dossier Eenzaamheid
PSC Open Huis vzw stelt voor: Dossier Eenzaamheid, een ervaringsdossier dat tot stand kwam binnen onze vereniging. We werkten samen met meer dan 20 ervaringsdeskundigen in eenzaamheid en vaak ook met armoede-ervaring. Op basis van persoonlijke ervaringen en hier en daar wat wetenschap, werden besluiten getrokken die onze kennis en inzichten over eenzaamheid enorm vergroten. Maar daar blijft het niet bij. Het dossier geeft tal van adviezen en concrete tips die kunnen helpen in het omgaan met en bestrijden van eenzaamheid.
DE kracht van dit dossier? Dat het voor 95% gebaseerd is op wat ‘eenzamen’ zelf inbrachten!
Wat is eenzaamheid?
Eenzaamheid en sociaal isolement zijn niet hetzelfde. Eenzaamheid is een gevoel, een emotie die deel is van het leven. Tot je erin vastloopt, dan beheerst het heel je leven.
Wie is eenzaam?
Het kan iedereen overkomen. Toch zijn er risicofactoren die eenzaamheid in de hand werken. Denk aan gezondheidsproblemen of ziekte, in armoede leven of digitale kennis en vaardigheden missen. Ook ouder worden brengt eenzaamheidsrisico’s met zich mee.
Wat doet eenzaamheid met een mens?
De lijst van gevolgen is lang. Er is overlap met depressie, een link met alcoholisme en vrolijk word je er niet van. Het doet mentaal, maar ook fysiek pijn. Eenzaamheid als oorzaak (en niet als gevolg) van ernstige aandoeningen wordt zwaar onderschat of is zelfs niet geweten.
De strijd tegen eenzaamheid
Een uitdaging, ja, maar er is ook veel aan te doen! Enkele voorbeelden uit het dossier:
  • Een zo lokaal mogelijke aanpak kan helpen bij het opsporen van eenzaamheid.
  • Inzetten op ‘zinvol zijn’ is de beste remedie tegen eenzaamheid.
  • We moeten onze blik verbreden: eenzaamheid is meer dan sociaal isolement.
  • Op veel plaatsen kunnen ontmoetingsactiviteiten nog een extra ‘touch’ krijgen voordat we ze als eenzaamheidsbestrijding kunnen beschouwen.
  • En superbelangrijk is ook de samenwerking tussen de eerstelijnsdiensten en meer gespecialiseerde hulp.
Het volledige dossier kan je hier downloaden.
Veel lees- en leerplezier en alvast bedankt vanwege alle mensen die meewerkten aan het dossier. Wij appreciëren het enorm dat je aandacht hebt voor armoede en eenzaamheid.