Hallo Velo! Met gateau...

Het idee voor dit project ontstond binnen onze werkgroep Verbind-je. In deze werkgroep stond de vraag ‘Hoe blijf je in verbinding?’ centraal. Eén van de uitdagingen waar we vanuit Verbind-je tegen aankijken, is het minder mobiel worden: taxi's zijn te duur, de Minder Mobielen Centrale is beperkt in flexibiliteit, het openbaar vervoer is niet altijd aangepast, digitale verbinding is te duur of we hebben er te weinig kennis van ...
We kwamen tot de conclusie: er is nood aan alternatieven!
En omdat we niet in ‘geklaag’ willen blijven hangen, bedachten we een positief project: Hallo Velo. Het idee is dat een vrijwilliger deelnemers doorheen het Antwerpse vervoert met een fiets voor personenvervoer. Zo kunnen de deelnemers in verbinding gaan met hun omgeving en de maatschappij. Het geeft mensen de kans te ontmoeten op een aangename manier: via uitstapjes met de fiets in het Antwerpse, vaak gecombineerd met een drankje en een stukje taart.
Daarnaast is dit project ook een vorm van protest. De mobiliteitsuitdaging is met Hallo Velo zeker nog niet opgelost. Maar doordat we met dit creatieve project in de kijker lopen brengen we het mobiliteitsvraagstuk keer op keer onder de aandacht.
En dat loont!
Dat zie je ook aan het verloop van het project:
2020 PSC Open Huis koopt een riksjafiets en zoekt vrijwilligers
2021 Vrijwilligers zijn opgeleid en we starten met fietsen!
2022 Fietsvrijwilliger Luc De Rooms gelooft in het project en blaast zijn eigen vzw (Axi vzw) nieuw leven in om het riksjarijden op te waarderen naar een Antwerps deelsysteem. Met succes!
2023 Eind 2023 ziet de Stad Antwerpen de meerwaarde en hoort dat de nood er is. Antwerpen neemt de beslissing om structureel in te zetten op een fiets-deelsysteem voor mensen met mobiliteitsuitdagingen.

Onze partner(s) bij dit project:
Logo AXIvzw

AXIvzw

Logo Ackermans & van Haaren

Ackermans & van Haaren

Logo Cera

Cera