Over Open Huis

PSC Open Huis is een vereniging waar mensen mét en zonder armoede-ervaring elkaar treffen. Bij Open Huis kan je terecht voor een heel breed aanbod van activiteiten: cultuur, ontspanning, ontmoeting, recreatieve sport op jouw maat, info en vorming, maar nog veel meer. De meeste activiteiten zijn gratis of hebben een lage deelnameprijs. Maandelijks kan je ons aanbod terugvinden op onze activiteitenkalender. Bij Open Huis kan je ook terecht voor een praktische vraag of tot simpelweg een gezellige babbel. Je kan nieuwe mensen leren kennen en op verhaal komen in een ontspannen sfeer. We vragen geen lidgeld, je kunt gewoon zo aansluiten bij een van onze activiteiten.


Vereniging waar mensen in armoede het woord nemen

PSC Open Huis vzw is een door de Vlaamse Overheid erkende 'Vereniging waar mensen in armoede het woord nemen' en maakt deel uit van het Netwerk tegen Armoede. We werken hierbij volgens 6 criteria. In deze vereniging staan mensen die in armoede leven centraal. Zij nemen er op alle niveaus het woord. Op basis van de ervaringen en de meningen van de mensen maken de verenigingen en het Netwerk dossiers op en stappen daarmee naar de overheid, de betrokken diensten, het brede middenveld, het bedrijfsleven en de publieke opinie. Ook op juridisch vlak onderneemt het Netwerk Tegen Armoede acties. Dit alles met het oog op armoedebestrijding! Het Netwerk tegen Armoede werkt ook aan de verbetering van de beeldvorming rond mensen in armoede en het wegwerken van vooroordelen.


Visie: Gewoon mens mogen zijn!

Onze visie is onlosmakelijk verbonden met de 6 criteria voor verenigingen waar armen het woord nemen. Deze criteria zijn belangrijk in hun onderlinge samenhang en geven aan waarom armoedebestrijding niet kan zonder participatie van mensen in armoede.

Daarnaast geeft de titel "gewoon mens mogen zijn!" weer wat we onder armoedebestrijding verstaan: het streven naar een samenleving waarin iedereen tot zijn recht komt en in zijn waardigheid erkend wordt. In die zin hopen we dat deze visietekst mag inspireren, zowel voor iedereen die betrokken is bij onze vereniging als voor de buitenwereld.


Historiek

PSC-Open Huis is in 1990 ontstaan vanuit het Protestants Sociaal Centrum (PSC) dat reeds in 1979 werd opgericht door vijf Protestantse kerken uit het Antwerpse. Het PSC bestond toen uit een sociale dienst met voedselverdeling en ontmoetingsgroep. Later is het groepswerk en werken rond armoedebestrijding steeds belangrijker geworden voor de werking, zo onstond ook de naam “Open Huis”. Vanaf eind jaren ’90 is er op Antwerps niveau aansluiting gevonden bij APGA (nu STA/AN vzw) en later ook op Vlaams niveau bij het Vlaams Netwerk van Verenigingen Waar Armen het Woord nemen (nu Netwerk tegen Armoede). In 2006 is uiteindelijk PSC-Open Huis vzw opgericht als vereniging waar armen het woord nemen.


Antwerps Netwerk STA-AN

Samen Tegen Armoede – Antwerps Netwerk (STA-AN) stimuleert en faciliteert de samenwerking tussen de Antwerpse verenigingen waar armen het woord nemen (vwawn) met het oog op het maximaliseren van hun doel. Het netwerk vergroot zijn draagvlak en slagkracht door samenwerking met andere partners in de armoedebestrijding. STA-AN en de vijf verenigingen zijn een partner in het stedelijk beleid. Naast Open Huis maken ook Recht-op, Centrum Kauwenberg, Betonnen Jeugd en Filet Divers deel uit van dit netwerk.


Protestants Sociaal Centrum

Open Huis is gegroeid uit het PSC. Het Protestants Sociaal Centrum (PSC) – al 40 jaar een begrip in ’t Stad. Het PSC, dat staat voor geen genoegen nemen met onrecht, voor initiatief onder protest, voor volgehouden menselijkheid. Het PSC is een warme beweging van en met mensen. Samen geloven dat het anders kan en daar ook naar handelen! Desnoods tegen de wind in. Vol kleur, goede moed en frisse ideeën. Het PSC is diep geworteld in de stad en altijd in beweging!

Sinds 1979 geeft het Protestants Sociaal Centrum steun aan mensen in nood. Ontstaan vanuit de bevlogenheid van enkele protestanten en uitgegroeid tot een boom met vele takken en stekken, werkt het PSC met steun vanuit de overheid, kerken en liefdadigheidsinstellingen, en in samenwerking met goede partners en bondgenoten. Het PSC is een open organisatie van vrijwilligers en teamleden uit alle lagen van de bevolking, uit verschillende landen, culturen, religies en inspiratiebronnen, samen voor een betere wereld!

Uit het PSC ontstond naast het Open Huis ook de bekende PSC-Vluchtelingenwerking, die ondertussen de naam Adviescentrum Migratie(ACM) draagt en een deelwerking is geworden van CAW Antwerpen.

Meer info over het Protestants Sociaal Centrum vind je via deze link